ຜົນອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາເພີ່ມ

ຄັ້ງວັນ 17/09/2021

ເລກ 5 ໂຕ

54155

ເລກ 4 ໂຕ

4155

ເລກ 3 ໂຕ

155

ເລກ 2 ໂຕ

55

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 15/09/2021

ເລກ 5 ໂຕ

86077

ເລກ 4 ໂຕ

6077

ເລກ 3 ໂຕ

077

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 14/09/2021

ເລກ 5 ໂຕ

60354

ເລກ 4 ໂຕ

0354

ເລກ 3 ໂຕ

354

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 08/09/2021

ເລກ 5 ໂຕ

91508

ເລກ 4 ໂຕ

1508

ເລກ 3 ໂຕ

508

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 07/09/2021

ເລກ 5 ໂຕ

02007

ເລກ 4 ໂຕ

2007

ເລກ 3 ໂຕ

007

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 03/09/2021

ເລກ 5 ໂຕ

72644

ເລກ 4 ໂຕ

2644

ເລກ 3 ໂຕ

644

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 27/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

29899

ເລກ 4 ໂຕ

9899

ເລກ 3 ໂຕ

899

ເລກ 2 ໂຕ

99

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

62039

ເລກ 4 ໂຕ

2039

ເລກ 3 ໂຕ

039

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 20/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

45202

ເລກ 4 ໂຕ

5202

ເລກ 3 ໂຕ

202

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 17/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

84489

ເລກ 4 ໂຕ

4489

ເລກ 3 ໂຕ

489

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 13/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

05321

ເລກ 4 ໂຕ

5321

ເລກ 3 ໂຕ

321

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 10/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

58129

ເລກ 4 ໂຕ

8129

ເລກ 3 ໂຕ

129

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 06/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

66956

ເລກ 4 ໂຕ

6956

ເລກ 3 ໂຕ

956

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 03/08/2021

ເລກ 5 ໂຕ

69758

ເລກ 4 ໂຕ

9758

ເລກ 3 ໂຕ

758

ເລກ 2 ໂຕ

58

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 30/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

85164

ເລກ 4 ໂຕ

5164

ເລກ 3 ໂຕ

164

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 28/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

08152

ເລກ 4 ໂຕ

8152

ເລກ 3 ໂຕ

152

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 27/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

71289

ເລກ 4 ໂຕ

1289

ເລກ 3 ໂຕ

289

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 23/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

97105

ເລກ 4 ໂຕ

7105

ເລກ 3 ໂຕ

105

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 21/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

51961

ເລກ 4 ໂຕ

1961

ເລກ 3 ໂຕ

961

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 16/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

66599

ເລກ 4 ໂຕ

6599

ເລກ 3 ໂຕ

599

ເລກ 2 ໂຕ

99

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 14/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

60310

ເລກ 4 ໂຕ

0310

ເລກ 3 ໂຕ

310

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 13/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

85949

ເລກ 4 ໂຕ

5949

ເລກ 3 ໂຕ

949

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 09/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

79008

ເລກ 4 ໂຕ

9008

ເລກ 3 ໂຕ

008

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 07/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

59669

ເລກ 4 ໂຕ

9669

ເລກ 3 ໂຕ

669

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 06/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

87472

ເລກ 4 ໂຕ

7472

ເລກ 3 ໂຕ

472

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 02/07/2021

ເລກ 5 ໂຕ

32251

ເລກ 4 ໂຕ

2251

ເລກ 3 ໂຕ

251

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 29/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

45912

ເລກ 4 ໂຕ

5912

ເລກ 3 ໂຕ

912

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 23/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

55441

ເລກ 4 ໂຕ

5441

ເລກ 3 ໂຕ

441

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 22/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

82013

ເລກ 4 ໂຕ

2013

ເລກ 3 ໂຕ

013

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 18/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

79708

ເລກ 4 ໂຕ

9708

ເລກ 3 ໂຕ

708

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 16/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

53437

ເລກ 4 ໂຕ

3437

ເລກ 3 ໂຕ

437

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 15/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

68890

ເລກ 4 ໂຕ

8890

ເລກ 3 ໂຕ

890

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 11/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

38926

ເລກ 4 ໂຕ

8926

ເລກ 3 ໂຕ

926

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 09/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

67468

ເລກ 4 ໂຕ

7468

ເລກ 3 ໂຕ

468

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 08/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

07027

ເລກ 4 ໂຕ

7027

ເລກ 3 ໂຕ

027

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 04/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

76272

ເລກ 4 ໂຕ

6272

ເລກ 3 ໂຕ

272

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 02/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

01409

ເລກ 4 ໂຕ

1409

ເລກ 3 ໂຕ

409

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 01/06/2021

ເລກ 5 ໂຕ

65782

ເລກ 4 ໂຕ

5782

ເລກ 3 ໂຕ

782

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 28/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

05705

ເລກ 4 ໂຕ

5705

ເລກ 3 ໂຕ

705

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 26/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

79881

ເລກ 4 ໂຕ

9881

ເລກ 3 ໂຕ

881

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 25/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

56582

ເລກ 4 ໂຕ

6582

ເລກ 3 ໂຕ

582

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 21/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

47276

ເລກ 4 ໂຕ

7276

ເລກ 3 ໂຕ

276

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 19/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

33929

ເລກ 4 ໂຕ

3929

ເລກ 3 ໂຕ

929

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 14/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

81286

ເລກ 4 ໂຕ

1286

ເລກ 3 ໂຕ

286

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 12/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

57659

ເລກ 4 ໂຕ

7659

ເລກ 3 ໂຕ

659

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 11/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

63977

ເລກ 4 ໂຕ

3977

ເລກ 3 ໂຕ

977

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 07/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

09971

ເລກ 4 ໂຕ

9971

ເລກ 3 ໂຕ

971

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 05/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

74178

ເລກ 4 ໂຕ

4178

ເລກ 3 ໂຕ

178

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 04/05/2021

ເລກ 5 ໂຕ

90294

ເລກ 4 ໂຕ

0294

ເລກ 3 ໂຕ

294

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 30/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

37536

ເລກ 4 ໂຕ

7536

ເລກ 3 ໂຕ

536

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 28/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

45666

ເລກ 4 ໂຕ

5666

ເລກ 3 ໂຕ

666

ເລກ 2 ໂຕ

66

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 27/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

59937

ເລກ 4 ໂຕ

9937

ເລກ 3 ໂຕ

937

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 23/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

51374

ເລກ 4 ໂຕ

1374

ເລກ 3 ໂຕ

374

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 21/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

24377

ເລກ 4 ໂຕ

4377

ເລກ 3 ໂຕ

377

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 20/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

63878

ເລກ 4 ໂຕ

3878

ເລກ 3 ໂຕ

878

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 16/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

81187

ເລກ 4 ໂຕ

1187

ເລກ 3 ໂຕ

187

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 14/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

43501

ເລກ 4 ໂຕ

3501

ເລກ 3 ໂຕ

501

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 13/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

37237

ເລກ 4 ໂຕ

7237

ເລກ 3 ໂຕ

237

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 09/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

58186

ເລກ 4 ໂຕ

8186

ເລກ 3 ໂຕ

186

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 06/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

07591

ເລກ 4 ໂຕ

7591

ເລກ 3 ໂຕ

591

ເລກ 2 ໂຕ

91

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 02/04/2021

ເລກ 5 ໂຕ

81771

ເລກ 4 ໂຕ

1771

ເລກ 3 ໂຕ

771

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 31/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

22220

ເລກ 4 ໂຕ

2220

ເລກ 3 ໂຕ

220

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 30/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

10112

ເລກ 4 ໂຕ

0112

ເລກ 3 ໂຕ

112

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 26/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

95277

ເລກ 4 ໂຕ

5277

ເລກ 3 ໂຕ

277

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 24/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

83901

ເລກ 4 ໂຕ

3901

ເລກ 3 ໂຕ

901

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 23/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

88126

ເລກ 4 ໂຕ

8126

ເລກ 3 ໂຕ

126

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 19/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

34876

ເລກ 4 ໂຕ

4876

ເລກ 3 ໂຕ

876

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 17/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

16149

ເລກ 4 ໂຕ

6149

ເລກ 3 ໂຕ

149

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 16/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

42593

ເລກ 4 ໂຕ

2593

ເລກ 3 ໂຕ

593

ເລກ 2 ໂຕ

93

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 12/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

18703

ເລກ 4 ໂຕ

8703

ເລກ 3 ໂຕ

703

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 10/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

76818

ເລກ 4 ໂຕ

6818

ເລກ 3 ໂຕ

818

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 09/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

49316

ເລກ 4 ໂຕ

9316

ເລກ 3 ໂຕ

316

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 05/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

55055

ເລກ 4 ໂຕ

5055

ເລກ 3 ໂຕ

055

ເລກ 2 ໂຕ

55

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 03/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

92499

ເລກ 4 ໂຕ

2499

ເລກ 3 ໂຕ

499

ເລກ 2 ໂຕ

99

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 02/03/2021

ເລກ 5 ໂຕ

41127

ເລກ 4 ໂຕ

1127

ເລກ 3 ໂຕ

127

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 26/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

17054

ເລກ 4 ໂຕ

7054

ເລກ 3 ໂຕ

054

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 24/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

69971

ເລກ 4 ໂຕ

9971

ເລກ 3 ໂຕ

971

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 23/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

35724

ເລກ 4 ໂຕ

5724

ເລກ 3 ໂຕ

724

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 19/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

93869

ເລກ 4 ໂຕ

3869

ເລກ 3 ໂຕ

869

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 17/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

73590

ເລກ 4 ໂຕ

3590

ເລກ 3 ໂຕ

590

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 16/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

21715

ເລກ 4 ໂຕ

1715

ເລກ 3 ໂຕ

715

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 12/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

25161

ເລກ 4 ໂຕ

5161

ເລກ 3 ໂຕ

161

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 10/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

60732

ເລກ 4 ໂຕ

0732

ເລກ 3 ໂຕ

732

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 09/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

29129

ເລກ 4 ໂຕ

9129

ເລກ 3 ໂຕ

129

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 05/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

49463

ເລກ 4 ໂຕ

9463

ເລກ 3 ໂຕ

463

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 03/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

44166

ເລກ 4 ໂຕ

4166

ເລກ 3 ໂຕ

166

ເລກ 2 ໂຕ

66

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 02/02/2021

ເລກ 5 ໂຕ

24798

ເລກ 4 ໂຕ

4798

ເລກ 3 ໂຕ

798

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 29/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

61777

ເລກ 4 ໂຕ

1777

ເລກ 3 ໂຕ

777

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 27/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

47971

ເລກ 4 ໂຕ

7971

ເລກ 3 ໂຕ

971

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 26/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

22211

ເລກ 4 ໂຕ

2211

ເລກ 3 ໂຕ

211

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 22/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

11630

ເລກ 4 ໂຕ

1630

ເລກ 3 ໂຕ

630

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 20/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

05539

ເລກ 4 ໂຕ

5539

ເລກ 3 ໂຕ

539

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 19/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

74636

ເລກ 4 ໂຕ

4636

ເລກ 3 ໂຕ

636

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 15/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

03001

ເລກ 4 ໂຕ

3001

ເລກ 3 ໂຕ

001

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 12/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

49489

ເລກ 4 ໂຕ

9489

ເລກ 3 ໂຕ

489

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 08/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

81552

ເລກ 4 ໂຕ

1552

ເລກ 3 ໂຕ

552

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 06/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

08793

ເລກ 4 ໂຕ

8793

ເລກ 3 ໂຕ

793

ເລກ 2 ໂຕ

93

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 05/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

31319

ເລກ 4 ໂຕ

1319

ເລກ 3 ໂຕ

319

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 01/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

41187

ເລກ 4 ໂຕ

1187

ເລກ 3 ໂຕ

187

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 30/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

41848

ເລກ 4 ໂຕ

1848

ເລກ 3 ໂຕ

848

ເລກ 2 ໂຕ

48

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 29/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

04073

ເລກ 4 ໂຕ

4073

ເລກ 3 ໂຕ

073

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 23/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

39891

ເລກ 4 ໂຕ

9891

ເລກ 3 ໂຕ

891

ເລກ 2 ໂຕ

91

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 22/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

68574

ເລກ 4 ໂຕ

8574

ເລກ 3 ໂຕ

574

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

98056

ເລກ 4 ໂຕ

8056

ເລກ 3 ໂຕ

056

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 16/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

22890

ເລກ 4 ໂຕ

2890

ເລກ 3 ໂຕ

890

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 15/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

61803

ເລກ 4 ໂຕ

1803

ເລກ 3 ໂຕ

803

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 11/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

90592

ເລກ 4 ໂຕ

0592

ເລກ 3 ໂຕ

592

ເລກ 2 ໂຕ

92

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 09/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

48955

ເລກ 4 ໂຕ

8955

ເລກ 3 ໂຕ

955

ເລກ 2 ໂຕ

55

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 08/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

55906

ເລກ 4 ໂຕ

5906

ເລກ 3 ໂຕ

906

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 04/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

45582

ເລກ 4 ໂຕ

5582

ເລກ 3 ໂຕ

582

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 02/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20502

ເລກ 4 ໂຕ

0502

ເລກ 3 ໂຕ

502

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 01/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

00144

ເລກ 4 ໂຕ

0144

ເລກ 3 ໂຕ

144

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 27/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

38665

ເລກ 4 ໂຕ

8665

ເລກ 3 ໂຕ

665

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 25/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

85369

ເລກ 4 ໂຕ

5369

ເລກ 3 ໂຕ

369

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

64733

ເລກ 4 ໂຕ

4733

ເລກ 3 ໂຕ

733

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 20/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

43803

ເລກ 4 ໂຕ

3803

ເລກ 3 ໂຕ

803

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 18/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

63140

ເລກ 4 ໂຕ

3140

ເລກ 3 ໂຕ

140

ເລກ 2 ໂຕ

40

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 13/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

70917

ເລກ 4 ໂຕ

0917

ເລກ 3 ໂຕ

917

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 11/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

80468

ເລກ 4 ໂຕ

0468

ເລກ 3 ໂຕ

468

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 10/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20910

ເລກ 4 ໂຕ

0910

ເລກ 3 ໂຕ

910

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 06/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

82716

ເລກ 4 ໂຕ

2716

ເລກ 3 ໂຕ

716

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 04/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

11338

ເລກ 4 ໂຕ

1338

ເລກ 3 ໂຕ

338

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 03/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31301

ເລກ 4 ໂຕ

1301

ເລກ 3 ໂຕ

301

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 30/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

69053

ເລກ 4 ໂຕ

9053

ເລກ 3 ໂຕ

053

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 28/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

84119

ເລກ 4 ໂຕ

4119

ເລກ 3 ໂຕ

119

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 27/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

17719

ເລກ 4 ໂຕ

7719

ເລກ 3 ໂຕ

719

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 23/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

41423

ເລກ 4 ໂຕ

1423

ເລກ 3 ໂຕ

423

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 21/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

70086

ເລກ 4 ໂຕ

0086

ເລກ 3 ໂຕ

086

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 20/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

18627

ເລກ 4 ໂຕ

8627

ເລກ 3 ໂຕ

627

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 16/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

55565

ເລກ 4 ໂຕ

5565

ເລກ 3 ໂຕ

565

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 14/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

27698

ເລກ 4 ໂຕ

7698

ເລກ 3 ໂຕ

698

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 13/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

38981

ເລກ 4 ໂຕ

8981

ເລກ 3 ໂຕ

981

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 09/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

46400

ເລກ 4 ໂຕ

6400

ເລກ 3 ໂຕ

400

ເລກ 2 ໂຕ

00

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 07/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

98594

ເລກ 4 ໂຕ

8594

ເລກ 3 ໂຕ

594

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 02/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

51844

ເລກ 4 ໂຕ

1844

ເລກ 3 ໂຕ

844

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 30/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

72695

ເລກ 4 ໂຕ

2695

ເລກ 3 ໂຕ

695

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 29/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

18437

ເລກ 4 ໂຕ

8437

ເລກ 3 ໂຕ

437

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 25/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

38219

ເລກ 4 ໂຕ

8219

ເລກ 3 ໂຕ

219

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 23/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

26543

ເລກ 4 ໂຕ

6543

ເລກ 3 ໂຕ

543

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 16/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

10034

ເລກ 4 ໂຕ

0034

ເລກ 3 ໂຕ

034

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 15/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

82519

ເລກ 4 ໂຕ

2519

ເລກ 3 ໂຕ

519

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 11/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

30232

ເລກ 4 ໂຕ

0232

ເລກ 3 ໂຕ

232

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 09/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20365

ເລກ 4 ໂຕ

0365

ເລກ 3 ໂຕ

365

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 08/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

62788

ເລກ 4 ໂຕ

2788

ເລກ 3 ໂຕ

788

ເລກ 2 ໂຕ

88

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 04/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

72290

ເລກ 4 ໂຕ

2290

ເລກ 3 ໂຕ

290

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 02/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

66415

ເລກ 4 ໂຕ

6415

ເລກ 3 ໂຕ

415

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 01/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

68814

ເລກ 4 ໂຕ

8814

ເລກ 3 ໂຕ

814

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 28/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

10621

ເລກ 4 ໂຕ

0621

ເລກ 3 ໂຕ

621

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 26/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

70307

ເລກ 4 ໂຕ

0307

ເລກ 3 ໂຕ

307

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 25/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

19997

ເລກ 4 ໂຕ

9997

ເລກ 3 ໂຕ

997

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 21/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

08489

ເລກ 4 ໂຕ

8489

ເລກ 3 ໂຕ

489

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 19/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

52724

ເລກ 4 ໂຕ

2724

ເລກ 3 ໂຕ

724

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

24892

ເລກ 4 ໂຕ

4892

ເລກ 3 ໂຕ

892

ເລກ 2 ໂຕ

92

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 14/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

83275

ເລກ 4 ໂຕ

3275

ເລກ 3 ໂຕ

275

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 12/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

15422

ເລກ 4 ໂຕ

5422

ເລກ 3 ໂຕ

422

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 11/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

83523

ເລກ 4 ໂຕ

3523

ເລກ 3 ໂຕ

523

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 07/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31025

ເລກ 4 ໂຕ

1025

ເລກ 3 ໂຕ

025

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 05/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

71538

ເລກ 4 ໂຕ

1538

ເລກ 3 ໂຕ

538

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 04/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

59869

ເລກ 4 ໂຕ

9869

ເລກ 3 ໂຕ

869

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 31/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

58624

ເລກ 4 ໂຕ

8624

ເລກ 3 ໂຕ

624

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 29/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

28802

ເລກ 4 ໂຕ

8802

ເລກ 3 ໂຕ

802

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 28/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

91934

ເລກ 4 ໂຕ

1934

ເລກ 3 ໂຕ

934

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4