ຜົນອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາເພີ່ມ

ຄັ້ງວັນ 01/12/2023

ເລກ 5 ໂຕ

72763

ເລກ 4 ໂຕ

2763

ເລກ 3 ໂຕ

763

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 30/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

39981

ເລກ 4 ໂຕ

9981

ເລກ 3 ໂຕ

981

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 29/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

48794

ເລກ 4 ໂຕ

8794

ເລກ 3 ໂຕ

794

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 28/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

63830

ເລກ 4 ໂຕ

3830

ເລກ 3 ໂຕ

830

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 27/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

95630

ເລກ 4 ໂຕ

5630

ເລກ 3 ໂຕ

630

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 26/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

04690

ເລກ 4 ໂຕ

4690

ເລກ 3 ໂຕ

690

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 25/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

28751

ເລກ 4 ໂຕ

8751

ເລກ 3 ໂຕ

751

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 24/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

94538

ເລກ 4 ໂຕ

4538

ເລກ 3 ໂຕ

538

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 23/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

18894

ເລກ 4 ໂຕ

8894

ເລກ 3 ໂຕ

894

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 22/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

02751

ເລກ 4 ໂຕ

2751

ເລກ 3 ໂຕ

751

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 21/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

37226

ເລກ 4 ໂຕ

7226

ເລກ 3 ໂຕ

226

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 20/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

78107

ເລກ 4 ໂຕ

8107

ເລກ 3 ໂຕ

107

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 19/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

13629

ເລກ 4 ໂຕ

3629

ເລກ 3 ໂຕ

629

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 18/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

71546

ເລກ 4 ໂຕ

1546

ເລກ 3 ໂຕ

546

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 17/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

41238

ເລກ 4 ໂຕ

1238

ເລກ 3 ໂຕ

238

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 16/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

43484

ເລກ 4 ໂຕ

3484

ເລກ 3 ໂຕ

484

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 15/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

87012

ເລກ 4 ໂຕ

7012

ເລກ 3 ໂຕ

012

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 14/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

44113

ເລກ 4 ໂຕ

4113

ເລກ 3 ໂຕ

113

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 13/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

96950

ເລກ 4 ໂຕ

6950

ເລກ 3 ໂຕ

950

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 12/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

60195

ເລກ 4 ໂຕ

0195

ເລກ 3 ໂຕ

195

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 11/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

82303

ເລກ 4 ໂຕ

2303

ເລກ 3 ໂຕ

303

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 10/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

39121

ເລກ 4 ໂຕ

9121

ເລກ 3 ໂຕ

121

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 09/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

19193

ເລກ 4 ໂຕ

9193

ເລກ 3 ໂຕ

193

ເລກ 2 ໂຕ

93

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 08/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

46750

ເລກ 4 ໂຕ

6750

ເລກ 3 ໂຕ

750

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 07/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

42741

ເລກ 4 ໂຕ

2741

ເລກ 3 ໂຕ

741

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 06/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

36837

ເລກ 4 ໂຕ

6837

ເລກ 3 ໂຕ

837

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 05/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

80897

ເລກ 4 ໂຕ

0897

ເລກ 3 ໂຕ

897

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 04/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

23235

ເລກ 4 ໂຕ

3235

ເລກ 3 ໂຕ

235

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 03/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

42434

ເລກ 4 ໂຕ

2434

ເລກ 3 ໂຕ

434

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 02/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

36978

ເລກ 4 ໂຕ

6978

ເລກ 3 ໂຕ

978

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 01/11/2023

ເລກ 5 ໂຕ

17665

ເລກ 4 ໂຕ

7665

ເລກ 3 ໂຕ

665

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 31/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

24761

ເລກ 4 ໂຕ

4761

ເລກ 3 ໂຕ

761

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 30/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

49267

ເລກ 4 ໂຕ

9267

ເລກ 3 ໂຕ

267

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 29/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

32718

ເລກ 4 ໂຕ

2718

ເລກ 3 ໂຕ

718

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 28/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

01046

ເລກ 4 ໂຕ

1046

ເລກ 3 ໂຕ

046

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 27/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

99349

ເລກ 4 ໂຕ

9349

ເລກ 3 ໂຕ

349

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 26/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

53595

ເລກ 4 ໂຕ

3595

ເລກ 3 ໂຕ

595

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 25/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

52023

ເລກ 4 ໂຕ

2023

ເລກ 3 ໂຕ

023

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 24/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

38674

ເລກ 4 ໂຕ

8674

ເລກ 3 ໂຕ

674

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 23/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

89636

ເລກ 4 ໂຕ

9636

ເລກ 3 ໂຕ

636

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 22/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

24387

ເລກ 4 ໂຕ

4387

ເລກ 3 ໂຕ

387

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 21/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

16446

ເລກ 4 ໂຕ

6446

ເລກ 3 ໂຕ

446

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 20/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

99263

ເລກ 4 ໂຕ

9263

ເລກ 3 ໂຕ

263

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 19/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

47038

ເລກ 4 ໂຕ

7038

ເລກ 3 ໂຕ

038

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 18/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

50207

ເລກ 4 ໂຕ

0207

ເລກ 3 ໂຕ

207

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 17/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

66030

ເລກ 4 ໂຕ

6030

ເລກ 3 ໂຕ

030

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 16/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

92484

ເລກ 4 ໂຕ

2484

ເລກ 3 ໂຕ

484

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 15/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

12932

ເລກ 4 ໂຕ

2932

ເລກ 3 ໂຕ

932

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 14/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

93875

ເລກ 4 ໂຕ

3875

ເລກ 3 ໂຕ

875

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 13/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

23761

ເລກ 4 ໂຕ

3761

ເລກ 3 ໂຕ

761

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 12/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

15090

ເລກ 4 ໂຕ

5090

ເລກ 3 ໂຕ

090

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 11/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

38907

ເລກ 4 ໂຕ

8907

ເລກ 3 ໂຕ

907

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

29567

ເລກ 4 ໂຕ

9567

ເລກ 3 ໂຕ

567

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 09/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

25183

ເລກ 4 ໂຕ

5183

ເລກ 3 ໂຕ

183

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 08/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

10246

ເລກ 4 ໂຕ

0246

ເລກ 3 ໂຕ

246

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 07/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

33953

ເລກ 4 ໂຕ

3953

ເລກ 3 ໂຕ

953

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 06/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

53676

ເລກ 4 ໂຕ

3676

ເລກ 3 ໂຕ

676

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 05/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

16714

ເລກ 4 ໂຕ

6714

ເລກ 3 ໂຕ

714

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 04/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

15584

ເລກ 4 ໂຕ

5584

ເລກ 3 ໂຕ

584

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 03/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

98234

ເລກ 4 ໂຕ

8234

ເລກ 3 ໂຕ

234

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 02/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

80863

ເລກ 4 ໂຕ

0863

ເລກ 3 ໂຕ

863

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 01/10/2023

ເລກ 5 ໂຕ

43893

ເລກ 4 ໂຕ

3893

ເລກ 3 ໂຕ

893

ເລກ 2 ໂຕ

93

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 30/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

75031

ເລກ 4 ໂຕ

5031

ເລກ 3 ໂຕ

031

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 29/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26414

ເລກ 4 ໂຕ

6414

ເລກ 3 ໂຕ

414

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 28/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

82961

ເລກ 4 ໂຕ

2961

ເລກ 3 ໂຕ

961

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 27/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

02118

ເລກ 4 ໂຕ

2118

ເລກ 3 ໂຕ

118

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 26/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

72873

ເລກ 4 ໂຕ

2873

ເລກ 3 ໂຕ

873

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 25/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

55669

ເລກ 4 ໂຕ

5669

ເລກ 3 ໂຕ

669

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

67423

ເລກ 4 ໂຕ

7423

ເລກ 3 ໂຕ

423

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 23/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

02390

ເລກ 4 ໂຕ

2390

ເລກ 3 ໂຕ

390

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 22/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

32217

ເລກ 4 ໂຕ

2217

ເລກ 3 ໂຕ

217

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 21/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

46213

ເລກ 4 ໂຕ

6213

ເລກ 3 ໂຕ

213

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 20/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

49624

ເລກ 4 ໂຕ

9624

ເລກ 3 ໂຕ

624

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 19/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

96576

ເລກ 4 ໂຕ

6576

ເລກ 3 ໂຕ

576

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 18/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

99525

ເລກ 4 ໂຕ

9525

ເລກ 3 ໂຕ

525

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 17/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

80754

ເລກ 4 ໂຕ

0754

ເລກ 3 ໂຕ

754

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 16/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

67492

ເລກ 4 ໂຕ

7492

ເລກ 3 ໂຕ

492

ເລກ 2 ໂຕ

92

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 15/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

79162

ເລກ 4 ໂຕ

9162

ເລກ 3 ໂຕ

162

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 14/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

87050

ເລກ 4 ໂຕ

7050

ເລກ 3 ໂຕ

050

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 13/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

59075

ເລກ 4 ໂຕ

9075

ເລກ 3 ໂຕ

075

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 12/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

91116

ເລກ 4 ໂຕ

1116

ເລກ 3 ໂຕ

116

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 11/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

06835

ເລກ 4 ໂຕ

6835

ເລກ 3 ໂຕ

835

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 10/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

85157

ເລກ 4 ໂຕ

5157

ເລກ 3 ໂຕ

157

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 09/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

33929

ເລກ 4 ໂຕ

3929

ເລກ 3 ໂຕ

929

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 08/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

25053

ເລກ 4 ໂຕ

5053

ເລກ 3 ໂຕ

053

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 07/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

06740

ເລກ 4 ໂຕ

6740

ເລກ 3 ໂຕ

740

ເລກ 2 ໂຕ

40

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 06/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

20356

ເລກ 4 ໂຕ

0356

ເລກ 3 ໂຕ

356

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 05/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

08361

ເລກ 4 ໂຕ

8361

ເລກ 3 ໂຕ

361

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 04/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

27023

ເລກ 4 ໂຕ

7023

ເລກ 3 ໂຕ

023

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 03/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

16829

ເລກ 4 ໂຕ

6829

ເລກ 3 ໂຕ

829

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 02/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

84076

ເລກ 4 ໂຕ

4076

ເລກ 3 ໂຕ

076

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 01/09/2023

ເລກ 5 ໂຕ

46372

ເລກ 4 ໂຕ

6372

ເລກ 3 ໂຕ

372

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 31/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

50239

ເລກ 4 ໂຕ

0239

ເລກ 3 ໂຕ

239

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 30/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

84257

ເລກ 4 ໂຕ

4257

ເລກ 3 ໂຕ

257

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 29/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

32284

ເລກ 4 ໂຕ

2284

ເລກ 3 ໂຕ

284

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 28/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

40762

ເລກ 4 ໂຕ

0762

ເລກ 3 ໂຕ

762

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 27/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

72408

ເລກ 4 ໂຕ

2408

ເລກ 3 ໂຕ

408

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 26/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

84359

ເລກ 4 ໂຕ

4359

ເລກ 3 ໂຕ

359

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 25/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

59438

ເລກ 4 ໂຕ

9438

ເລກ 3 ໂຕ

438

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 24/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

72431

ເລກ 4 ໂຕ

2431

ເລກ 3 ໂຕ

431

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 23/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

83139

ເລກ 4 ໂຕ

3139

ເລກ 3 ໂຕ

139

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 22/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

59476

ເລກ 4 ໂຕ

9476

ເລກ 3 ໂຕ

476

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 21/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

77411

ເລກ 4 ໂຕ

7411

ເລກ 3 ໂຕ

411

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 20/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

59260

ເລກ 4 ໂຕ

9260

ເລກ 3 ໂຕ

260

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 19/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

17094

ເລກ 4 ໂຕ

7094

ເລກ 3 ໂຕ

094

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

95540

ເລກ 4 ໂຕ

5540

ເລກ 3 ໂຕ

540

ເລກ 2 ໂຕ

40

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 17/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

50865

ເລກ 4 ໂຕ

0865

ເລກ 3 ໂຕ

865

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 16/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

78339

ເລກ 4 ໂຕ

8339

ເລກ 3 ໂຕ

339

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 15/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

52736

ເລກ 4 ໂຕ

2736

ເລກ 3 ໂຕ

736

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 14/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

55033

ເລກ 4 ໂຕ

5033

ເລກ 3 ໂຕ

033

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 13/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

28490

ເລກ 4 ໂຕ

8490

ເລກ 3 ໂຕ

490

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 12/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

30539

ເລກ 4 ໂຕ

0539

ເລກ 3 ໂຕ

539

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 11/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

75761

ເລກ 4 ໂຕ

5761

ເລກ 3 ໂຕ

761

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 10/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

52307

ເລກ 4 ໂຕ

2307

ເລກ 3 ໂຕ

307

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 09/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

80459

ເລກ 4 ໂຕ

0459

ເລກ 3 ໂຕ

459

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 08/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26798

ເລກ 4 ໂຕ

6798

ເລກ 3 ໂຕ

798

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 07/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

25157

ເລກ 4 ໂຕ

5157

ເລກ 3 ໂຕ

157

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 06/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

71415

ເລກ 4 ໂຕ

1415

ເລກ 3 ໂຕ

415

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 05/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

53438

ເລກ 4 ໂຕ

3438

ເລກ 3 ໂຕ

438

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 04/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

36463

ເລກ 4 ໂຕ

6463

ເລກ 3 ໂຕ

463

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 03/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

17047

ເລກ 4 ໂຕ

7047

ເລກ 3 ໂຕ

047

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 02/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

05668

ເລກ 4 ໂຕ

5668

ເລກ 3 ໂຕ

668

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 01/08/2023

ເລກ 5 ໂຕ

37042

ເລກ 4 ໂຕ

7042

ເລກ 3 ໂຕ

042

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 31/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

49273

ເລກ 4 ໂຕ

9273

ເລກ 3 ໂຕ

273

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 30/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

50328

ເລກ 4 ໂຕ

0328

ເລກ 3 ໂຕ

328

ເລກ 2 ໂຕ

28

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 29/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

33438

ເລກ 4 ໂຕ

3438

ເລກ 3 ໂຕ

438

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 28/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

11230

ເລກ 4 ໂຕ

1230

ເລກ 3 ໂຕ

230

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 27/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

38445

ເລກ 4 ໂຕ

8445

ເລກ 3 ໂຕ

445

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 26/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

00464

ເລກ 4 ໂຕ

0464

ເລກ 3 ໂຕ

464

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 25/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26057

ເລກ 4 ໂຕ

6057

ເລກ 3 ໂຕ

057

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 24/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

13447

ເລກ 4 ໂຕ

3447

ເລກ 3 ໂຕ

447

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 23/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

83533

ເລກ 4 ໂຕ

3533

ເລກ 3 ໂຕ

533

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 22/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

46440

ເລກ 4 ໂຕ

6440

ເລກ 3 ໂຕ

440

ເລກ 2 ໂຕ

40

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 21/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

78885

ເລກ 4 ໂຕ

8885

ເລກ 3 ໂຕ

885

ເລກ 2 ໂຕ

85

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 20/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

23603

ເລກ 4 ໂຕ

3603

ເລກ 3 ໂຕ

603

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 19/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

18145

ເລກ 4 ໂຕ

8145

ເລກ 3 ໂຕ

145

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 18/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

27382

ເລກ 4 ໂຕ

7382

ເລກ 3 ໂຕ

382

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 17/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21847

ເລກ 4 ໂຕ

1847

ເລກ 3 ໂຕ

847

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 16/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

25990

ເລກ 4 ໂຕ

5990

ເລກ 3 ໂຕ

990

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 15/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26645

ເລກ 4 ໂຕ

6645

ເລກ 3 ໂຕ

645

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 14/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

27610

ເລກ 4 ໂຕ

7610

ເລກ 3 ໂຕ

610

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 13/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

93430

ເລກ 4 ໂຕ

3430

ເລກ 3 ໂຕ

430

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 12/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

62379

ເລກ 4 ໂຕ

2379

ເລກ 3 ໂຕ

379

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 11/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

71007

ເລກ 4 ໂຕ

1007

ເລກ 3 ໂຕ

007

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

76159

ເລກ 4 ໂຕ

6159

ເລກ 3 ໂຕ

159

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 09/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

28897

ເລກ 4 ໂຕ

8897

ເລກ 3 ໂຕ

897

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 08/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

43420

ເລກ 4 ໂຕ

3420

ເລກ 3 ໂຕ

420

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 07/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

89456

ເລກ 4 ໂຕ

9456

ເລກ 3 ໂຕ

456

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 06/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

10052

ເລກ 4 ໂຕ

0052

ເລກ 3 ໂຕ

052

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 05/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

37421

ເລກ 4 ໂຕ

7421

ເລກ 3 ໂຕ

421

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 04/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

29885

ເລກ 4 ໂຕ

9885

ເລກ 3 ໂຕ

885

ເລກ 2 ໂຕ

85

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 03/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

07339

ເລກ 4 ໂຕ

7339

ເລກ 3 ໂຕ

339

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 02/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

09538

ເລກ 4 ໂຕ

9538

ເລກ 3 ໂຕ

538

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 01/07/2023

ເລກ 5 ໂຕ

62289

ເລກ 4 ໂຕ

2289

ເລກ 3 ໂຕ

289

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 30/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

23535

ເລກ 4 ໂຕ

3535

ເລກ 3 ໂຕ

535

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 29/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

04471

ເລກ 4 ໂຕ

4471

ເລກ 3 ໂຕ

471

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 28/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

04963

ເລກ 4 ໂຕ

4963

ເລກ 3 ໂຕ

963

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 27/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26997

ເລກ 4 ໂຕ

6997

ເລກ 3 ໂຕ

997

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 26/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

27364

ເລກ 4 ໂຕ

7364

ເລກ 3 ໂຕ

364

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 25/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

54079

ເລກ 4 ໂຕ

4079

ເລກ 3 ໂຕ

079

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

87724

ເລກ 4 ໂຕ

7724

ເລກ 3 ໂຕ

724

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 23/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

24962

ເລກ 4 ໂຕ

4962

ເລກ 3 ໂຕ

962

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 22/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

51611

ເລກ 4 ໂຕ

1611

ເລກ 3 ໂຕ

611

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 21/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

16524

ເລກ 4 ໂຕ

6524

ເລກ 3 ໂຕ

524

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 20/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26262

ເລກ 4 ໂຕ

6262

ເລກ 3 ໂຕ

262

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 19/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

09635

ເລກ 4 ໂຕ

9635

ເລກ 3 ໂຕ

635

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 18/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

17289

ເລກ 4 ໂຕ

7289

ເລກ 3 ໂຕ

289

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 17/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

76473

ເລກ 4 ໂຕ

6473

ເລກ 3 ໂຕ

473

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 16/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

32138

ເລກ 4 ໂຕ

2138

ເລກ 3 ໂຕ

138

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 15/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

65443

ເລກ 4 ໂຕ

5443

ເລກ 3 ໂຕ

443

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 14/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

50590

ເລກ 4 ໂຕ

0590

ເລກ 3 ໂຕ

590

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 13/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

77069

ເລກ 4 ໂຕ

7069

ເລກ 3 ໂຕ

069

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 12/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

13142

ເລກ 4 ໂຕ

3142

ເລກ 3 ໂຕ

142

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 11/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

78832

ເລກ 4 ໂຕ

8832

ເລກ 3 ໂຕ

832

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 10/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

66390

ເລກ 4 ໂຕ

6390

ເລກ 3 ໂຕ

390

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 08/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

04428

ເລກ 4 ໂຕ

4428

ເລກ 3 ໂຕ

428

ເລກ 2 ໂຕ

28

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 07/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

90819

ເລກ 4 ໂຕ

0819

ເລກ 3 ໂຕ

819

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 06/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21360

ເລກ 4 ໂຕ

1360

ເລກ 3 ໂຕ

360

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 05/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

39726

ເລກ 4 ໂຕ

9726

ເລກ 3 ໂຕ

726

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 04/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

81829

ເລກ 4 ໂຕ

1829

ເລກ 3 ໂຕ

829

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 03/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

97483

ເລກ 4 ໂຕ

7483

ເລກ 3 ໂຕ

483

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 02/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

71860

ເລກ 4 ໂຕ

1860

ເລກ 3 ໂຕ

860

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 01/06/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26034

ເລກ 4 ໂຕ

6034

ເລກ 3 ໂຕ

034

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 31/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

14496

ເລກ 4 ໂຕ

4496

ເລກ 3 ໂຕ

496

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 30/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

82437

ເລກ 4 ໂຕ

2437

ເລກ 3 ໂຕ

437

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 29/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

37616

ເລກ 4 ໂຕ

7616

ເລກ 3 ໂຕ

616

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 28/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

94806

ເລກ 4 ໂຕ

4806

ເລກ 3 ໂຕ

806

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 27/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

42709

ເລກ 4 ໂຕ

2709

ເລກ 3 ໂຕ

709

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 26/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

88568

ເລກ 4 ໂຕ

8568

ເລກ 3 ໂຕ

568

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 25/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

28787

ເລກ 4 ໂຕ

8787

ເລກ 3 ໂຕ

787

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 24/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

41637

ເລກ 4 ໂຕ

1637

ເລກ 3 ໂຕ

637

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 23/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

56605

ເລກ 4 ໂຕ

6605

ເລກ 3 ໂຕ

605

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 22/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

04086

ເລກ 4 ໂຕ

4086

ເລກ 3 ໂຕ

086

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 21/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

32642

ເລກ 4 ໂຕ

2642

ເລກ 3 ໂຕ

642

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 20/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

92719

ເລກ 4 ໂຕ

2719

ເລກ 3 ໂຕ

719

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 19/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

29007

ເລກ 4 ໂຕ

9007

ເລກ 3 ໂຕ

007

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 18/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

63138

ເລກ 4 ໂຕ

3138

ເລກ 3 ໂຕ

138

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 17/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

64776

ເລກ 4 ໂຕ

4776

ເລກ 3 ໂຕ

776

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 16/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

05495

ເລກ 4 ໂຕ

5495

ເລກ 3 ໂຕ

495

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 15/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

64124

ເລກ 4 ໂຕ

4124

ເລກ 3 ໂຕ

124

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 14/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

87156

ເລກ 4 ໂຕ

7156

ເລກ 3 ໂຕ

156

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 13/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

60996

ເລກ 4 ໂຕ

0996

ເລກ 3 ໂຕ

996

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 12/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

33272

ເລກ 4 ໂຕ

3272

ເລກ 3 ໂຕ

272

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 11/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

43119

ເລກ 4 ໂຕ

3119

ເລກ 3 ໂຕ

119

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 10/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

12239

ເລກ 4 ໂຕ

2239

ເລກ 3 ໂຕ

239

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 09/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

39371

ເລກ 4 ໂຕ

9371

ເລກ 3 ໂຕ

371

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 08/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

53283

ເລກ 4 ໂຕ

3283

ເລກ 3 ໂຕ

283

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 07/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

27852

ເລກ 4 ໂຕ

7852

ເລກ 3 ໂຕ

852

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 06/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

38509

ເລກ 4 ໂຕ

8509

ເລກ 3 ໂຕ

509

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 05/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

31370

ເລກ 4 ໂຕ

1370

ເລກ 3 ໂຕ

370

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 04/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

95176

ເລກ 4 ໂຕ

5176

ເລກ 3 ໂຕ

176

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 03/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

57665

ເລກ 4 ໂຕ

7665

ເລກ 3 ໂຕ

665

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 02/05/2023

ເລກ 5 ໂຕ

01462

ເລກ 4 ໂຕ

1462

ເລກ 3 ໂຕ

462

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 30/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

79745

ເລກ 4 ໂຕ

9745

ເລກ 3 ໂຕ

745

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 29/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

16756

ເລກ 4 ໂຕ

6756

ເລກ 3 ໂຕ

756

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 28/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

10245

ເລກ 4 ໂຕ

0245

ເລກ 3 ໂຕ

245

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 27/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

63874

ເລກ 4 ໂຕ

3874

ເລກ 3 ໂຕ

874

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 26/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

89590

ເລກ 4 ໂຕ

9590

ເລກ 3 ໂຕ

590

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 25/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

17645

ເລກ 4 ໂຕ

7645

ເລກ 3 ໂຕ

645

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 24/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

70428

ເລກ 4 ໂຕ

0428

ເລກ 3 ໂຕ

428

ເລກ 2 ໂຕ

28

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 23/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

35735

ເລກ 4 ໂຕ

5735

ເລກ 3 ໂຕ

735

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 22/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

06490

ເລກ 4 ໂຕ

6490

ເລກ 3 ໂຕ

490

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 21/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

32030

ເລກ 4 ໂຕ

2030

ເລກ 3 ໂຕ

030

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 20/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

91854

ເລກ 4 ໂຕ

1854

ເລກ 3 ໂຕ

854

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 19/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

29679

ເລກ 4 ໂຕ

9679

ເລກ 3 ໂຕ

679

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 18/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

30959

ເລກ 4 ໂຕ

0959

ເລກ 3 ໂຕ

959

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 16/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

51568

ເລກ 4 ໂຕ

1568

ເລກ 3 ໂຕ

568

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 12/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

22898

ເລກ 4 ໂຕ

2898

ເລກ 3 ໂຕ

898

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 11/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

53816

ເລກ 4 ໂຕ

3816

ເລກ 3 ໂຕ

816

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 10/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

62620

ເລກ 4 ໂຕ

2620

ເລກ 3 ໂຕ

620

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 09/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

12168

ເລກ 4 ໂຕ

2168

ເລກ 3 ໂຕ

168

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 08/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

42857

ເລກ 4 ໂຕ

2857

ເລກ 3 ໂຕ

857

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 07/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21959

ເລກ 4 ໂຕ

1959

ເລກ 3 ໂຕ

959

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 06/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

22074

ເລກ 4 ໂຕ

2074

ເລກ 3 ໂຕ

074

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 05/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

20920

ເລກ 4 ໂຕ

0920

ເລກ 3 ໂຕ

920

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 04/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

44254

ເລກ 4 ໂຕ

4254

ເລກ 3 ໂຕ

254

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 03/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

16610

ເລກ 4 ໂຕ

6610

ເລກ 3 ໂຕ

610

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 02/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

98048

ເລກ 4 ໂຕ

8048

ເລກ 3 ໂຕ

048

ເລກ 2 ໂຕ

48

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 01/04/2023

ເລກ 5 ໂຕ

41089

ເລກ 4 ໂຕ

1089

ເລກ 3 ໂຕ

089

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 31/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

23187

ເລກ 4 ໂຕ

3187

ເລກ 3 ໂຕ

187

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 30/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

59356

ເລກ 4 ໂຕ

9356

ເລກ 3 ໂຕ

356

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 29/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

01489

ເລກ 4 ໂຕ

1489

ເລກ 3 ໂຕ

489

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 28/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

91681

ເລກ 4 ໂຕ

1681

ເລກ 3 ໂຕ

681

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 27/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

35975

ເລກ 4 ໂຕ

5975

ເລກ 3 ໂຕ

975

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 26/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

78467

ເລກ 4 ໂຕ

8467

ເລກ 3 ໂຕ

467

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 25/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

20524

ເລກ 4 ໂຕ

0524

ເລກ 3 ໂຕ

524

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 24/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

88683

ເລກ 4 ໂຕ

8683

ເລກ 3 ໂຕ

683

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 23/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21745

ເລກ 4 ໂຕ

1745

ເລກ 3 ໂຕ

745

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 22/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21074

ເລກ 4 ໂຕ

1074

ເລກ 3 ໂຕ

074

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 21/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

52007

ເລກ 4 ໂຕ

2007

ເລກ 3 ໂຕ

007

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 20/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26570

ເລກ 4 ໂຕ

6570

ເລກ 3 ໂຕ

570

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 19/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

48514

ເລກ 4 ໂຕ

8514

ເລກ 3 ໂຕ

514

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

85771

ເລກ 4 ໂຕ

5771

ເລກ 3 ໂຕ

771

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 17/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

23342

ເລກ 4 ໂຕ

3342

ເລກ 3 ໂຕ

342

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 16/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

17208

ເລກ 4 ໂຕ

7208

ເລກ 3 ໂຕ

208

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 15/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

55409

ເລກ 4 ໂຕ

5409

ເລກ 3 ໂຕ

409

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 14/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

77484

ເລກ 4 ໂຕ

7484

ເລກ 3 ໂຕ

484

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 13/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

28946

ເລກ 4 ໂຕ

8946

ເລກ 3 ໂຕ

946

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 12/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

99382

ເລກ 4 ໂຕ

9382

ເລກ 3 ໂຕ

382

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 11/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21527

ເລກ 4 ໂຕ

1527

ເລກ 3 ໂຕ

527

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

36660

ເລກ 4 ໂຕ

6660

ເລກ 3 ໂຕ

660

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 09/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

61428

ເລກ 4 ໂຕ

1428

ເລກ 3 ໂຕ

428

ເລກ 2 ໂຕ

28

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 08/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

10735

ເລກ 4 ໂຕ

0735

ເລກ 3 ໂຕ

735

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 07/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

54986

ເລກ 4 ໂຕ

4986

ເລກ 3 ໂຕ

986

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 06/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

39678

ເລກ 4 ໂຕ

9678

ເລກ 3 ໂຕ

678

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 05/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

43108

ເລກ 4 ໂຕ

3108

ເລກ 3 ໂຕ

108

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 04/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

85601

ເລກ 4 ໂຕ

5601

ເລກ 3 ໂຕ

601

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 03/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

90989

ເລກ 4 ໂຕ

0989

ເລກ 3 ໂຕ

989

ເລກ 2 ໂຕ

89

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 02/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

61544

ເລກ 4 ໂຕ

1544

ເລກ 3 ໂຕ

544

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 01/03/2023

ເລກ 5 ໂຕ

30916

ເລກ 4 ໂຕ

0916

ເລກ 3 ໂຕ

916

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 28/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21623

ເລກ 4 ໂຕ

1623

ເລກ 3 ໂຕ

623

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 27/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

90615

ເລກ 4 ໂຕ

0615

ເລກ 3 ໂຕ

615

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 26/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

93361

ເລກ 4 ໂຕ

3361

ເລກ 3 ໂຕ

361

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 25/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

20319

ເລກ 4 ໂຕ

0319

ເລກ 3 ໂຕ

319

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

41596

ເລກ 4 ໂຕ

1596

ເລກ 3 ໂຕ

596

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 23/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

06303

ເລກ 4 ໂຕ

6303

ເລກ 3 ໂຕ

303

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 22/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

20880

ເລກ 4 ໂຕ

0880

ເລກ 3 ໂຕ

880

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 21/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

76543

ເລກ 4 ໂຕ

6543

ເລກ 3 ໂຕ

543

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 20/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

56756

ເລກ 4 ໂຕ

6756

ເລກ 3 ໂຕ

756

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 19/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

94429

ເລກ 4 ໂຕ

4429

ເລກ 3 ໂຕ

429

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 18/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

98147

ເລກ 4 ໂຕ

8147

ເລກ 3 ໂຕ

147

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 17/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

93256

ເລກ 4 ໂຕ

3256

ເລກ 3 ໂຕ

256

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 16/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

81038

ເລກ 4 ໂຕ

1038

ເລກ 3 ໂຕ

038

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 15/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

60783

ເລກ 4 ໂຕ

0783

ເລກ 3 ໂຕ

783

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 14/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

80294

ເລກ 4 ໂຕ

0294

ເລກ 3 ໂຕ

294

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 13/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

69868

ເລກ 4 ໂຕ

9868

ເລກ 3 ໂຕ

868

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 12/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

54037

ເລກ 4 ໂຕ

4037

ເລກ 3 ໂຕ

037

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 11/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

36708

ເລກ 4 ໂຕ

6708

ເລກ 3 ໂຕ

708

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 10/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

29198

ເລກ 4 ໂຕ

9198

ເລກ 3 ໂຕ

198

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 09/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

94620

ເລກ 4 ໂຕ

4620

ເລກ 3 ໂຕ

620

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 08/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

54124

ເລກ 4 ໂຕ

4124

ເລກ 3 ໂຕ

124

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 07/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

67874

ເລກ 4 ໂຕ

7874

ເລກ 3 ໂຕ

874

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 06/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

44935

ເລກ 4 ໂຕ

4935

ເລກ 3 ໂຕ

935

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 05/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

35717

ເລກ 4 ໂຕ

5717

ເລກ 3 ໂຕ

717

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 04/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

55350

ເລກ 4 ໂຕ

5350

ເລກ 3 ໂຕ

350

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 03/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

81584

ເລກ 4 ໂຕ

1584

ເລກ 3 ໂຕ

584

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 02/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

90818

ເລກ 4 ໂຕ

0818

ເລກ 3 ໂຕ

818

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 01/02/2023

ເລກ 5 ໂຕ

29182

ເລກ 4 ໂຕ

9182

ເລກ 3 ໂຕ

182

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 31/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

70074

ເລກ 4 ໂຕ

0074

ເລກ 3 ໂຕ

074

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 30/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

26512

ເລກ 4 ໂຕ

6512

ເລກ 3 ໂຕ

512

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 29/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

56617

ເລກ 4 ໂຕ

6617

ເລກ 3 ໂຕ

617

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 28/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

62470

ເລກ 4 ໂຕ

2470

ເລກ 3 ໂຕ

470

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 27/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

56945

ເລກ 4 ໂຕ

6945

ເລກ 3 ໂຕ

945

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 26/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

04476

ເລກ 4 ໂຕ

4476

ເລກ 3 ໂຕ

476

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 25/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

06321

ເລກ 4 ໂຕ

6321

ເລກ 3 ໂຕ

321

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 24/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

75858

ເລກ 4 ໂຕ

5858

ເລກ 3 ໂຕ

858

ເລກ 2 ໂຕ

58

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 23/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

07320

ເລກ 4 ໂຕ

7320

ເລກ 3 ໂຕ

320

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 22/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

21442

ເລກ 4 ໂຕ

1442

ເລກ 3 ໂຕ

442

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 21/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

60478

ເລກ 4 ໂຕ

0478

ເລກ 3 ໂຕ

478

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 20/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

85131

ເລກ 4 ໂຕ

5131

ເລກ 3 ໂຕ

131

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 19/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

43910

ເລກ 4 ໂຕ

3910

ເລກ 3 ໂຕ

910

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 18/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

94287

ເລກ 4 ໂຕ

4287

ເລກ 3 ໂຕ

287

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 17/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

46860

ເລກ 4 ໂຕ

6860

ເລກ 3 ໂຕ

860

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 16/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

22105

ເລກ 4 ໂຕ

2105

ເລກ 3 ໂຕ

105

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 15/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

76249

ເລກ 4 ໂຕ

6249

ເລກ 3 ໂຕ

249

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 14/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

87375

ເລກ 4 ໂຕ

7375

ເລກ 3 ໂຕ

375

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 13/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

05359

ເລກ 4 ໂຕ

5359

ເລກ 3 ໂຕ

359

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 12/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

85845

ເລກ 4 ໂຕ

5845

ເລກ 3 ໂຕ

845

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 11/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

25517

ເລກ 4 ໂຕ

5517

ເລກ 3 ໂຕ

517

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

57227

ເລກ 4 ໂຕ

7227

ເລກ 3 ໂຕ

227

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 09/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

83124

ເລກ 4 ໂຕ

3124

ເລກ 3 ໂຕ

124

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 08/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

13774

ເລກ 4 ໂຕ

3774

ເລກ 3 ໂຕ

774

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 07/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

88758

ເລກ 4 ໂຕ

8758

ເລກ 3 ໂຕ

758

ເລກ 2 ໂຕ

58

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 06/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

57227

ເລກ 4 ໂຕ

7227

ເລກ 3 ໂຕ

227

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 05/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

73768

ເລກ 4 ໂຕ

3768

ເລກ 3 ໂຕ

768

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 04/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

78528

ເລກ 4 ໂຕ

8528

ເລກ 3 ໂຕ

528

ເລກ 2 ໂຕ

28

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 03/01/2023

ເລກ 5 ໂຕ

06394

ເລກ 4 ໂຕ

6394

ເລກ 3 ໂຕ

394

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 31/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

88731

ເລກ 4 ໂຕ

8731

ເລກ 3 ໂຕ

731

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 30/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

08394

ເລກ 4 ໂຕ

8394

ເລກ 3 ໂຕ

394

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 29/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

48627

ເລກ 4 ໂຕ

8627

ເລກ 3 ໂຕ

627

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 28/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

36970

ເລກ 4 ໂຕ

6970

ເລກ 3 ໂຕ

970

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 27/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

86206

ເລກ 4 ໂຕ

6206

ເລກ 3 ໂຕ

206

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 26/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

49120

ເລກ 4 ໂຕ

9120

ເລກ 3 ໂຕ

120

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 25/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

83769

ເລກ 4 ໂຕ

3769

ເລກ 3 ໂຕ

769

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

99336

ເລກ 4 ໂຕ

9336

ເລກ 3 ໂຕ

336

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 23/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

80894

ເລກ 4 ໂຕ

0894

ເລກ 3 ໂຕ

894

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 22/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

98676

ເລກ 4 ໂຕ

8676

ເລກ 3 ໂຕ

676

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 21/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

15045

ເລກ 4 ໂຕ

5045

ເລກ 3 ໂຕ

045

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 20/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

44752

ເລກ 4 ໂຕ

4752

ເລກ 3 ໂຕ

752

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 19/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

98615

ເລກ 4 ໂຕ

8615

ເລກ 3 ໂຕ

615

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 18/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

08484

ເລກ 4 ໂຕ

8484

ເລກ 3 ໂຕ

484

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 17/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

25260

ເລກ 4 ໂຕ

5260

ເລກ 3 ໂຕ

260

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 16/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

21090

ເລກ 4 ໂຕ

1090

ເລກ 3 ໂຕ

090

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 15/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

10879

ເລກ 4 ໂຕ

0879

ເລກ 3 ໂຕ

879

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 14/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

28456

ເລກ 4 ໂຕ

8456

ເລກ 3 ໂຕ

456

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 13/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

18726

ເລກ 4 ໂຕ

8726

ເລກ 3 ໂຕ

726

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 12/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

39048

ເລກ 4 ໂຕ

9048

ເລກ 3 ໂຕ

048

ເລກ 2 ໂຕ

48

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 11/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

70482

ເລກ 4 ໂຕ

0482

ເລກ 3 ໂຕ

482

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 10/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

65952

ເລກ 4 ໂຕ

5952

ເລກ 3 ໂຕ

952

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 09/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

69872

ເລກ 4 ໂຕ

9872

ເລກ 3 ໂຕ

872

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 08/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

19465

ເລກ 4 ໂຕ

9465

ເລກ 3 ໂຕ

465

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 07/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

52140

ເລກ 4 ໂຕ

2140

ເລກ 3 ໂຕ

140

ເລກ 2 ໂຕ

40

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 06/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

59559

ເລກ 4 ໂຕ

9559

ເລກ 3 ໂຕ

559

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 05/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

79625

ເລກ 4 ໂຕ

9625

ເລກ 3 ໂຕ

625

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 04/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

15019

ເລກ 4 ໂຕ

5019

ເລກ 3 ໂຕ

019

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 03/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

55186

ເລກ 4 ໂຕ

5186

ເລກ 3 ໂຕ

186

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 02/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

74364

ເລກ 4 ໂຕ

4364

ເລກ 3 ໂຕ

364

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 01/12/2022

ເລກ 5 ໂຕ

40325

ເລກ 4 ໂຕ

0325

ເລກ 3 ໂຕ

325

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 30/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

53352

ເລກ 4 ໂຕ

3352

ເລກ 3 ໂຕ

352

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 29/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

38849

ເລກ 4 ໂຕ

8849

ເລກ 3 ໂຕ

849

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 28/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

96626

ເລກ 4 ໂຕ

6626

ເລກ 3 ໂຕ

626

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 27/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

64477

ເລກ 4 ໂຕ

4477

ເລກ 3 ໂຕ

477

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 26/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

09944

ເລກ 4 ໂຕ

9944

ເລກ 3 ໂຕ

944

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 25/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

64259

ເລກ 4 ໂຕ

4259

ເລກ 3 ໂຕ

259

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

06843

ເລກ 4 ໂຕ

6843

ເລກ 3 ໂຕ

843

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 23/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

55130

ເລກ 4 ໂຕ

5130

ເລກ 3 ໂຕ

130

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 22/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

83206

ເລກ 4 ໂຕ

3206

ເລກ 3 ໂຕ

206

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 21/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

39245

ເລກ 4 ໂຕ

9245

ເລກ 3 ໂຕ

245

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 20/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

19640

ເລກ 4 ໂຕ

9640

ເລກ 3 ໂຕ

640

ເລກ 2 ໂຕ

40

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 19/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

90544

ເລກ 4 ໂຕ

0544

ເລກ 3 ໂຕ

544

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

46272

ເລກ 4 ໂຕ

6272

ເລກ 3 ໂຕ

272

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 17/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

27360

ເລກ 4 ໂຕ

7360

ເລກ 3 ໂຕ

360

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 16/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

35423

ເລກ 4 ໂຕ

5423

ເລກ 3 ໂຕ

423

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 15/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

70934

ເລກ 4 ໂຕ

0934

ເລກ 3 ໂຕ

934

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 14/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

83979

ເລກ 4 ໂຕ

3979

ເລກ 3 ໂຕ

979

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 13/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

18279

ເລກ 4 ໂຕ

8279

ເລກ 3 ໂຕ

279

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 12/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

62439

ເລກ 4 ໂຕ

2439

ເລກ 3 ໂຕ

439

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 11/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

51674

ເລກ 4 ໂຕ

1674

ເລກ 3 ໂຕ

674

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 10/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

07886

ເລກ 4 ໂຕ

7886

ເລກ 3 ໂຕ

886

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 09/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

26731

ເລກ 4 ໂຕ

6731

ເລກ 3 ໂຕ

731

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 08/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

46933

ເລກ 4 ໂຕ

6933

ເລກ 3 ໂຕ

933

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 07/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

69318

ເລກ 4 ໂຕ

9318

ເລກ 3 ໂຕ

318

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 06/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

16807

ເລກ 4 ໂຕ

6807

ເລກ 3 ໂຕ

807

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 05/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

92474

ເລກ 4 ໂຕ

2474

ເລກ 3 ໂຕ

474

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 04/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

09336

ເລກ 4 ໂຕ

9336

ເລກ 3 ໂຕ

336

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 03/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

46314

ເລກ 4 ໂຕ

6314

ເລກ 3 ໂຕ

314

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 02/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

08942

ເລກ 4 ໂຕ

8942

ເລກ 3 ໂຕ

942

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 01/11/2022

ເລກ 5 ໂຕ

52478

ເລກ 4 ໂຕ

2478

ເລກ 3 ໂຕ

478

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 31/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

37049

ເລກ 4 ໂຕ

7049

ເລກ 3 ໂຕ

049

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 30/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

72690

ເລກ 4 ໂຕ

2690

ເລກ 3 ໂຕ

690

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 29/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

94376

ເລກ 4 ໂຕ

4376

ເລກ 3 ໂຕ

376

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 28/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

12698

ເລກ 4 ໂຕ

2698

ເລກ 3 ໂຕ

698

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 27/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

81192

ເລກ 4 ໂຕ

1192

ເລກ 3 ໂຕ

192

ເລກ 2 ໂຕ

92

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 26/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

02617

ເລກ 4 ໂຕ

2617

ເລກ 3 ໂຕ

617

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 25/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

34629

ເລກ 4 ໂຕ

4629

ເລກ 3 ໂຕ

629

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

40507

ເລກ 4 ໂຕ

0507

ເລກ 3 ໂຕ

507

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 23/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

53948

ເລກ 4 ໂຕ

3948

ເລກ 3 ໂຕ

948

ເລກ 2 ໂຕ

48

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 22/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

86031

ເລກ 4 ໂຕ

6031

ເລກ 3 ໂຕ

031

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 21/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

63397

ເລກ 4 ໂຕ

3397

ເລກ 3 ໂຕ

397

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 20/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

53946

ເລກ 4 ໂຕ

3946

ເລກ 3 ໂຕ

946

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 19/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

27134

ເລກ 4 ໂຕ

7134

ເລກ 3 ໂຕ

134

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

73064

ເລກ 4 ໂຕ

3064

ເລກ 3 ໂຕ

064

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 17/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

09672

ເລກ 4 ໂຕ

9672

ເລກ 3 ໂຕ

672

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 16/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

12088

ເລກ 4 ໂຕ

2088

ເລກ 3 ໂຕ

088

ເລກ 2 ໂຕ

88

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 15/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

84632

ເລກ 4 ໂຕ

4632

ເລກ 3 ໂຕ

632

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 14/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

24623

ເລກ 4 ໂຕ

4623

ເລກ 3 ໂຕ

623

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 13/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

45272

ເລກ 4 ໂຕ

5272

ເລກ 3 ໂຕ

272

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 12/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

63304

ເລກ 4 ໂຕ

3304

ເລກ 3 ໂຕ

304

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 11/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

76884

ເລກ 4 ໂຕ

6884

ເລກ 3 ໂຕ

884

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 10/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

35086

ເລກ 4 ໂຕ

5086

ເລກ 3 ໂຕ

086

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 09/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

32780

ເລກ 4 ໂຕ

2780

ເລກ 3 ໂຕ

780

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 08/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

92051

ເລກ 4 ໂຕ

2051

ເລກ 3 ໂຕ

051

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 07/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

07891

ເລກ 4 ໂຕ

7891

ເລກ 3 ໂຕ

891

ເລກ 2 ໂຕ

91

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 06/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

17726

ເລກ 4 ໂຕ

7726

ເລກ 3 ໂຕ

726

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 05/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

54012

ເລກ 4 ໂຕ

4012

ເລກ 3 ໂຕ

012

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 04/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

05821

ເລກ 4 ໂຕ

5821

ເລກ 3 ໂຕ

821

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 03/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

89061

ເລກ 4 ໂຕ

9061

ເລກ 3 ໂຕ

061

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 02/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

28545

ເລກ 4 ໂຕ

8545

ເລກ 3 ໂຕ

545

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 01/10/2022

ເລກ 5 ໂຕ

97813

ເລກ 4 ໂຕ

7813

ເລກ 3 ໂຕ

813

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 30/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

76250

ເລກ 4 ໂຕ

6250

ເລກ 3 ໂຕ

250

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 29/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

35644

ເລກ 4 ໂຕ

5644

ເລກ 3 ໂຕ

644

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 28/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

47931

ເລກ 4 ໂຕ

7931

ເລກ 3 ໂຕ

931

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 27/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

18934

ເລກ 4 ໂຕ

8934

ເລກ 3 ໂຕ

934

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 26/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

68263

ເລກ 4 ໂຕ

8263

ເລກ 3 ໂຕ

263

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 25/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

65802

ເລກ 4 ໂຕ

5802

ເລກ 3 ໂຕ

802

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 24/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

16563

ເລກ 4 ໂຕ

6563

ເລກ 3 ໂຕ

563

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 23/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

95013

ເລກ 4 ໂຕ

5013

ເລກ 3 ໂຕ

013

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 22/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

57311

ເລກ 4 ໂຕ

7311

ເລກ 3 ໂຕ

311

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 21/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

46374

ເລກ 4 ໂຕ

6374

ເລກ 3 ໂຕ

374

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 20/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

02461

ເລກ 4 ໂຕ

2461

ເລກ 3 ໂຕ

461

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 19/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

29071

ເລກ 4 ໂຕ

9071

ເລກ 3 ໂຕ

071

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 18/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

81254

ເລກ 4 ໂຕ

1254

ເລກ 3 ໂຕ

254

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 17/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

05944

ເລກ 4 ໂຕ

5944

ເລກ 3 ໂຕ

944

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 16/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

10291

ເລກ 4 ໂຕ

0291

ເລກ 3 ໂຕ

291

ເລກ 2 ໂຕ

91

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 15/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

46198

ເລກ 4 ໂຕ

6198

ເລກ 3 ໂຕ

198

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 14/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

74680

ເລກ 4 ໂຕ

4680

ເລກ 3 ໂຕ

680

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 13/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

37265

ເລກ 4 ໂຕ

7265

ເລກ 3 ໂຕ

265

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 12/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

19056

ເລກ 4 ໂຕ

9056

ເລກ 3 ໂຕ

056

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 11/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

28042

ເລກ 4 ໂຕ

8042

ເລກ 3 ໂຕ

042

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 10/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

90355

ເລກ 4 ໂຕ

0355

ເລກ 3 ໂຕ

355

ເລກ 2 ໂຕ

55

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 09/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

65804

ເລກ 4 ໂຕ

5804

ເລກ 3 ໂຕ

804

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 08/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

50629

ເລກ 4 ໂຕ

0629

ເລກ 3 ໂຕ

629

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 07/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

07124

ເລກ 4 ໂຕ

7124

ເລກ 3 ໂຕ

124

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 06/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

19703

ເລກ 4 ໂຕ

9703

ເລກ 3 ໂຕ

703

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 05/09/2022

ເລກ 5 ໂຕ

48778

ເລກ 4 ໂຕ

8778

ເລກ 3 ໂຕ

778