ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາເພີ່ມ ຫວຍລາວ ລ່າສຸດ

ຫວຍລາວ ວັນນີ້ ວັນທີ 24/10/2021 ເລກອອກ

ລາງວັນເລກ 5 ໂຕ

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 40,000,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 6,000,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 500,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 60,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 1 ໂຕ

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 5,000 ກີບ.

 

ກວດສອບຜົນການອອກຫວຍຍ້ອນຫຼັງ

ຕິດຕາມຜົນການອອກຫວຍໄດ້ກ່ອນໝູ່ ຕິດຕໍ່ເຮົາງ່າຍໆ

ໂຫລດສະຕິກເກີ້ເລີຍ

ເວັບໄຊທ໌ ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ

TIGER Express
TIGER GLOBAL
TIGER GROUP
TIGER TRADING